Tilskud / Håndværkerfradrag

Tilskud / Håndværkerfradrag

Tilskud / Håndværkerfradrag 2018 og frem

Tilskud / håndværkerfradrag – muligheden herfor – blev gjort permanent gennem finansloven i starten af 2018, og udløber derfor først, hvis den aktivt nedlægges i folketinget.

Ordningen giver fortsat fradrag på op til kr. 12.000 for håndværksydelser pr. person over 18 år i husstanden, blandt andet til installation af varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion. Arbejdslønnen kan trækkes fra, som servicefradrag på din selvangivelse, så længe arbejdet står på listen over godkendte ydelser, jfr. SKAT’s hjemmeside nedenfor. Så tag det med i dine overvejelser, når du står for at skulle investere i energiforbedringer til din bolig eller sommerhus, herunder reparationer, udskiftninger og installationer. 

For udnyttelse af tilskud / håndværkerfradraget skal du være opmærksom på:

 • Du skal have et cpr.nr.
 • Være almindelig skatteligtig borger i Danmark.
 • Være fyldt 18 år, inden udgangen af indkomståret, hvor du søger om fradrag.
 • Du skal have en faktura for udført arbejde.
 • Betaling skal ske elektronisk (overførsel via bank, kreditkortbetaling eller indbetalingskort).
 • Indtaste din udgift i et særligt indberetningsmodul hos SKAT.
 • Du skal gemme dokumentation for det udførte arbejde og betalingen i minimum 3 år efter indkomstårets udløb.     

Du kan evt. læse mere på SKATs egen hjemmeside.

Ny klimaaftale på plads

Læs hele aftalen her

Den sorte energi bliver dyrere og den grønne energi bliver billigere allerede fra 1. januar 2021.

Helt specifikt bliver taksten for “rumvarmeafgiften”, afgiften vedrører de fossile brændsler, forhøjet fra 56,7 kr./GJ til 62,3 kr./GJ.

Til gengæld nedsættes elvarmeafgiften til henholdsvis 0,8 øre/kWh for husholdninger og 0,4 øre/kWh for erhverv, hvilket reeltset svarer til EU’s minimumssatser. 

Regeringen har endnu ikke udmeldt hvilke tilskudsordninger der vil blive tilgængelige i forbindelse med skiftet til den grønnere energi – men du har jo altid håndværkerfradraget.

!!! OBS!!!

ENERGIFORBEDRINGSTILBUD både til PRIVATE og VIRKSOMHEDER

Hos AURA kan du få kontant tilskud, når man laver energiforbedringer i boligen. AURA giver tilskud til blandt andet

 • Efterisolering og hulmursisolering
 • Udskiftning af varmtvandsbeholder
 • Udskiftning af vinduer
 • Montering af ur på cirkulationspumpe
 • Udskiftning af halogen til LED
 • Udskiftning af oliefyr
 • Isolering af rør
 • Skift af radiatorventiler 

Selvom AURA ikke dækker hele landet, gælder ordningen for HELE LANDET.

Se mere i linket nedenfor:

https://www.aura.dk/radgivning/fa-tilskud-til-energirenovering/

ENERGISPAREORDNINGEN SLUTTER VED UDGANGEN AF 2020! 

Energitilskuddet udbetales efter “først-til-mølle-princippet” – så udbetaling af tilskud kan ikke garanteres, selvom du har fået godkendt din ansøgning om tilskud.

Du kan læse mere om Energistyrelsens hjemmeside.

Bemærk, at håndværkerfradrag ikke er det samme som energitilskud – håndværkerfradraget består således fortsat.

Du kan f.eks. få et kontant indskud til renovering af dit hus, herunder udskiftning af oliefyr og kedler, vinduer og isolering.

Det er vigtigt, at du ansøger om tilskuddet, INDEN du bestiller håndværkere og materialer.

Dialogen starter her

Benyt kontaktformularen, så kontakter Michael Møller dig for gratis uforpligtigende rådgivning.

Du er også meget velkommen til at kontakte Michael Møller:


Kølemanden.dk ApS behandler dine personoplysninger for at kunne kontakte dig. 

Læs mere om Kølemanden.dk ApS’ persondatapolitik her. (GDPR