Bygningspuljen

Her på siden kan du læse mere om selve Bygningspuljen, og hvordan du søger tilskud fra ordningen.

Siden omhandler primært om ansøgninger der drejer sig om konvertering til luft-til-væskevarmepumper / jord-til-væskevarmepumper.

Kølemanden er klar til at hjælpe dig – ring på 40 17 58 10 eller send en mail på mm@kolemanden.dk , så vil du blive kontaktet.

Bygningspuljereklame-fra-koelemanden

Bygningspuljen er en del af regeringens klimaaftale, og det er regeringens håb, at Bygningspuljen vil sætte skub i Danmarks grønne omstilling. 

Regeringen præsenterede tilbage i juni måned 2020 Danmark for den første del af klimahandlingsplanen. Klimaudspillet består af seks områder, som sammenlagt forventes at giver udslag i reduktioner på omkring 2 mio. ton CO2 i 2030.

Et af områderne er den såkaldte “grønne varmesektor”. Dermed skal det være slut med olie og gas i varmebudgettet, og de skal erstattes med grøn fjernvarme eller varmepumper. Derfor sænkes afgifterne på grøn strøm til opvarmning, og tilsvarende hæves afgifterne “sort” varme. Udover disse ændringer i afgifterne, yder regeringen økonomisk tilskud dels til etableringen af varmepumper, fjerner forbrugerbindingerne til naturgas, og fremmer brugen af den grønne overskudsvarme fra f.eks. datacentre.

Du kan læse bekendtgørelsen om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse her

Indsend ansøgning

Afvent godkendelse

Kontakt håndværker

Indsend dokumentation

Tilskud udbetales

Hvordan søger jeg i Bygningspuljen:

Skal du have tilskud til din konvertering fra oliefyr, gasfyr, biomassefyr eller elvarme til luft-til-væskevarmepumpe / jord-til-væskevarmepumpe, skal du være opmærksom på følgende:

FØR:
 • Evt. Indhent tilbud fra en godkendt VE-installatør, som Kølemanden er. Fra den 21. april 2021, skal installatøren være VE-godkendt. Se evt. Energistyrelsens liste over øvrige godkendte installatører her.   
 • Der er nogle dokumenter du skal have klar som pdf-filer, der skal vedhæftes ansøgningen.
  • Tingbogsattest på din ejendom – som bevis for ejerskab – hentes via tinglysning.dk – login med NemId.
  • Evt. dokumentation for, at fjernvarmeværket nedlægges i det område du bor i. Se her om hvilket område dit hus ligger i. Søg under ”Varmeforsyning, vedtaget”. Alternativt tag kontakt til din bopælskommune.
 • Ansøgning, som ejer selv skal foretage, sker via en ansøgningsportal på Energistyrelsens hjemmeside – hvor man logger ind med sin egen NemID. Se evt. instruktion i nedennævnte vejledning – fra side 16.
OBS – Ved konvertering til varmepumpe er det ikke nødvendigt med ikke et gyldigt energimærke.
AFVENT:
 • Afvent godkendelse fra Energistyrelsen. Sagsbehandlingstiden kan være op til 6 måneder, men de arbejder på at nedbringe den mest muligt. Energistyrelsen har ret til at fastsætte eventuelle vilkår for tilsagn om tilskud f.eks. yderligere specifikke tidsfrister (frist for seneste igangsættelse og færdiggørelse, seneste ansøgningstidspunkt om udbetaling af tilskud m.m.) eller udbede sig yderligere dokumentation. 
 • Når godkendelse fra Energistyrelsen er modtaget, skal endelig aftale med håndværker indgås.
EFTER:
 • Når projektet er gennemført indsender man ansøgning om udbetaling via ansøgningsportalen – Her logger du igen ind med dit NemID. I oversigten skal du vælge “indsend udbetalingsanmodning”, og et pop-up vindue kommer op, hvor du skal bekræfte, at der nu oprettes aktivitet om en udbetalingsanmodning. Under fane 1 krydser du af ved de forbedringer, du har fået foretaget. Under fane 2 vedhæftes de efterspurgte bilag, og under fane 3 skal du godkende og indsende det indtastede/ uploaded. Se evt. instruktion i nedennævnte vejledning – fra side 29.
 • Denne ansøgning skal være indsendt senest 30 dage efter, at projektet er gennemført.
 • Ansøgningen skal dokumenteres med:
  • Projektregnskab med størrelsen af afholdte omkostninger. Der skal her vedlægges en liste over bilag, og dokumentation over de afholdte udgifter. Af bilagene skal der fremgå den udførende virksomheds CVR-nummer, dokumentation for bygningsejer og adressen arbejdet er udført på, en liste over de materialer og arbejder, der er anvendt i forhold til projektet samt start og slutdato for arbejdets udførelse.
  • Tro og Love erklæring udformet af Energistyrelsen samt evt. yderligere opsatte vilkår for projektet.
  • Tro & Love erklæring, hvori du som modtager af tilskuddet erklærer, at alle oplysninger er korrekt og projektet er gennemført i overensstemmelse med de udstukne parametre for tilsagn til tilskud.
  • Energistyrelsens oprindelige tilsagn om tilskud.

Du kan hente en vejledning i papirform nedenfor i forhold til hjælp til ansøgning om tilskud, og se en video om, hvordan du søger om udbetaling af tilskud.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

Energistyrelsen behandler ansøgninger efter først-til-mølle princippet. Det vil sige først i tid bedst i ret – Når pengene i den frigivne pulje er brugt op, må man vente til den næste runde frigives i det pågældende år.

Puljen i første halvår af 2022 var på kr. 300 mio. og denne pulje blev opbrugt i marts måned 2022. Den nye pulje åbner igen i 2. halvår af 2022. Nærmere dato følger.

Der er pt. givet ca. 18.000 tilsagn om tilskud til varmepumper, siden puljen blev igangsat.

Man kan altid løbende følge med på Energistyrelsens hjemmeside, hvilken runde der er i gang, hvor mange penge der er lagt i ansøgningspuljerne det pågældende år, og ligeledes hvor mange der er tilbage. Søger du tilskud, når den samlede pulje for det pågældende år er opbrugt, vil Energistyrelsen afvise din ansøgning. Du kan dog søge igen det følgende år i de nye runder. I perioden 2020-2026 er der afsat varierende puljer fra 430 mio. til 200 mio. hvert år.

Arbejdet med udskiftning må ikke være påbegyndt, før tilsagn om tilskud er givet fra Energistyrelsen. Man må godt have indhentet tilbud fra sin installatør, men arbejdet må ikke være igangsat.

Projektet skal være gennemført indenfor to år fra tilsagnet er givet. 

Denne tilskudsordning ikke kan kombineres med statsstøtte fra andre ordninger eller tilskud fra EU-ordninger.  

Har du dispensation til ikke at have NemID, skal du kontakte Energistyrelsen på tlf. 51 67 43 05 for yderligere information, så vil de hjælpe dig videre i forhold til at søge tilskud.

Energistyrelsen oplyser, at de i øjeblikket oplever en del udbetalingsanmodninger som ikke er korrekt udfyldte. 

Det forsinker ikke blot selve sagsbehandlingen, men i særdeleshed også udbetalingen. 

Så vær meget omhyggelig, når du indtaster din anmodning om udbetaling for hurtigst mulig sagsbehandling.

Eksempel på mangler:

 • Model og energimærke.
 • Manglende info på den indsendte faktura. 

Energistyrelsen oplyser endvidere, at der kan gå op til 6 måneder fra ansøgning om udbetaling, til pengene rent faktisk bliver udbetalt.

Svar på de mest stillede spørgsmål:

Den er i kraft pr. 15. oktober 2020.

Optimering af boligens drift skal forstås som enten:

 • Installalering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvending med varmeveksler.
 • Varmegenindvening fra afkastluften ved udsugning via en varmepumpe.
 • Skift til vandbårent rumvarmeanlæg.

Du kan få tilskud til luft-til-vand varmepumpe og eller jordvarmepumpe.

Derudover kan du også få tilskud til forskellige former for isolering, udskiftning af facadevinduer eller yderdøre, ovenlysvinduer og forsatsvinduer.

Dette kan Kølemanden desværre ikke hjælpe med installation af.

Som udgangspunkt kan alle private helårs bygningsejere ansøge om tilskud (også sommerhusejere med helårsstatus). Dette gælder også andelsforeninger eller ejerforeninger i etageejendomme.

Du skal ansøge om at blive godkendt til tilskud via den ansøgningsportal der findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Når installationen er færdig, og du har modtaget en faktura fra din installatør, skal du søge om at få tilskuddet udbetalt via Statens-tilskudspuljer.dk.

Størrelsen på tilskuddet afhænger af, hvilken løsning du vælger. Søger du tilskud til en luft-til-vand varmepumpe kan du få tilskud fra kr. 22.000 op til kr. 37.000. Søger du tilskud til jordvarme kan du få tilskud fra kr. 28.000 op til kr. 45.000.

Ja det er der. Energistyrelsen har sat som krav, at det arbejde du får udført, udføres af en VE-godkendt installatør fra 21. april 2021.

Nej desværre. Energistyrelsen giver ikke tilskud til Gør-det-selv projekter.

Ja, det kan du godt. Du skal kontakte Energistyrelsen på tlf. 51 67 43 05 for nærmere oplysning.

Det er muligt at lade en administrator delvist gennemgå søgningsprocessen for dig. Det er dog ikke en mulighed vi tilbyder hos Kølemanden. Du kan evt. læse mere om emnet på Energistyrelsens hjemmeside. 

Du får IKKE en kvittering pr. mail, når du har ansøgt. Ønsker du en kvittering, skal du hente den ved at klikke på knappen “Download kvittering”. 

Du kan dog tjekke ved at logge dig ind i ansøgningsportalen med din NemID. Står der “Indsendt” under din ansøgning – er ansøgningen modtaget hos Energistyrelsen. Mangler du noget i din ansøgning vil din ansøgning stå som “oprettet”.

Tjek din status her:

https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login

Hvis du har søgt puljen på et tidspunkt, hvor puljen forventes at være tømt, afviser Energistyrelsen din ansøgning, men du kan søge igen det følgende år. 

Du kan naturligvis ikke søge igen, hvis afvisningen er begrundet med manglende opfyldelse af kriterierne, jf. ovenfor.

Nej du skal ikke betale skat af modtaget tilskud.

Ønsker du alligevel ikke at ansøge om tilskud til din energioptimering, skal du logge din ind på ansøgningsportalen med din NemID, og vælger “mine ansøgninger”. Vælg herefter “kontakt Energistyrelsen” og skriv i tekstboksen, at du ønsker at Energistyrelsen lukker din ansøgning uden at behandle den. Du vil modtage en mail, når ansøgningen ikke længere er aktiv.

Rådgivningstjenesten er klar til assistance fra kl. 08.00 – kl. 20.00 i dagene efter tilskudsåbningen. Ring til dem på tlf. 31 15 90 00. OBS på mulighed for kø på linjen.

Dialogen starter her

Benyt kontaktformularen, så kontakter Michael Møller dig for gratis uforpligtigende rådgivning.

  Du er også meget velkommen til at kontakte Michael Møller:

  Kølemanden.dk ApS behandler dine personoplysninger for at kunne kontakte dig. 

  Læs mere om Kølemanden.dk ApS’ persondatapolitik her. (GDPR