Jordvarmepumper

Lad Kølemanden hjælpe med jordvarmepumper

Der findes tre forskellige pumpetyper: jordvarmepumpe, luft-til-luft varmepumpe og luft-til-vand varmepumpe. Her kan du læse om jordvarmepumper. 

En illustration af jordvarmepumper fra Daikin

En jordvarmepumpe bruger den energi fra solen, der ligger i det øverste jordlag på din grund, til at opvarme dit hus med. Selve jordvarmepumpen består af en varmepumpe og en slange indeholdende frostvæske, der er gravet ned i jorden. Jordslangen opsamler jordens varme og transporterer den via jordvarmepumpen ind i dit hus, hvor du kan bruge den til opvarmning og varmt vand.

Installationsbillede af jordvarmepumper fra Daikin via Koelemanden

Ønsker du en bæredygtig opvarmningskilde med lave omkostninger, der stort set ikke kræver nogen form for vedligeholdelse, udover årligt service, skal du vælge en jordvarmepumpe.

Kølemanden anbefaler Daikins løsninger i forhold til jordvarme. De er udviklet med afsæt i dels miljømæssig ansvarlighed for at sikre en effektiv og stabil opvarmningskilde, dels de store besparelser på opvarmningen der er at hente. Ligesom der ikke behøves at spekuleres for meget på udgifter til vedligeholdelse og reparation.

Jordvarmepumper er særligt ideelle til nye boliger eller i forbindelse med gennemgribende renoveringer, da monteringen kræver en del opgravningsarbejde. Vandrette kølemiddelslanger nedgraves i områder, hvor der er disponibelt jordareal, og anlægget vil derfor være nemt at grave ned i forbindelse med nybyggeri.

Ved minimal plads kan man alternativt bore en lodret sondeboring vinkelret ned i jorden. 

Kølemanden kan hjælpe dig med at finde den rette entreprenør til dette arbejde, hvorefter Kølemanden forestår resten af installationen.

Daikin er en seriøs spiller på det danske kølemarked med mere end 30 års erfaring, og Daikin varmepumper forhandles kun gennem autoriserede kølefirmaer – b.la. Kølemanden. Læs mere om Daikin jordvarmepumper her.

 

Før du køber jordvarmepumper...

Areal til jordslanger:

Hvis du ønsker et jordvarmeanlæg forudsætter det naturligvis, at der er jord til at udlægge slangerne i. Som en hovedregel skal man regne med ca. 1,5-2 m. slange for hver m2 opvarmet boligareal. Det vil sige har man eks. et hus på 150 m2, skal man regne med ca. 225-300 m slange. Jordslangerne graves normalt ned i en dybde på 0,9-1,2 m. og med ca. 1-1,5 m. afstand fra hinanden. Slangerne udlægges i flere løb med en max. længde på 150 m. Har man således 300 m. slange, kræver det som minimum 2 løb. 

Den rette jord:

Det har betydning, hvilken jordtype du ejer. Er din jord meget sandet er virkningsgraden ikke nær så god, som hvis jorden er mere lerholdig. Dette fordi, at det er fugten og de vandstrømninger, der er i jorden, der afgiver energien. 

Gode råd:

Etablering af et jordvarmeanlæg kræver godkendelse fra den kommune jordvarmeanlægget bliver opført i. Derudover kræver det også en afstand på mindst 50 m. fra vandbordringer, hvor der skal udvindes drikkevand fra. 

Er du ejer af en sø, kan du i stedet lægge jordvarmeslangerne ud på bunden af søen. Dog forudsætter dette, at der er vandstrømning i søen. Hertil skal der også søges tilladelse om hos kommunen. 

Du har pligt til som ejer af et jordvarmeanlæg at sørge for, at dit anlæg bliver efterset og kontrolleret af en jordvarmesagkyndig, hvilket Kølemanden er, mindste én gang om året. Læs mere om servicebesøg her.

Ønsker du at vide mere om luft-til-vand eller luft-til-luft varmepumper?

Dialogen starter her

Benyt kontaktformularen, så kontakter Michael Møller dig for gratis uforpligtigende rådgivning.

    Du er også meget velkommen til at kontakte Michael Møller:

    Kølemanden.dk ApS behandler dine personoplysninger for at kunne kontakte dig. 

    Læs mere om Kølemanden.dk ApS’ persondatapolitik her. (GDPR