Tilskud / Håndværkerfradrag

Her på siden kan du læse mere om tilskud / håndværkerfradrag. 

Pr. oktober 2020 er der nye tilskudsmuligheder, når du vil energioptimere – se mere herom nedenfor.  Tilskudsmulighederne forventes at løbe frem til omkring 2026.

Tilskud / håndværkerfradrag blev gjort permanent gennem finansloven i starten af 2018, og udløber derfor først, hvis den aktivt nedlægges i folketinget. Med den nye vedtagne finanslov i 2020 stiger håndværkerfradrag i 2021. Se mere om hvordan du søger nedenfor. 

Kølemanden er klar til at hjælpe dig med at finde rundt i tilskud / håndværkerfradrag – ring på 40 17 58 10 eller send en mail på mm@kolemanden.dk , så vil du blive kontaktet.

Håndværksfradrag

Med håndværksfradraget giver det dig nu fradrag på op til kr. 25.000 for håndværksydelser pr. person over 18 år i husstanden, blandt andet til installation af varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion. Arbejdslønnen kan trækkes fra, som servicefradrag på din selvangivelse, så længe arbejdet står på listen over godkendte ydelser, jfr. SKAT’s hjemmeside nedenfor.

Så tag det med i dine overvejelser, når du står for at skulle investere i energiforbedringer til din helårsbolig eller sommerhus, herunder reparationer, udskiftninger og installationer. Vær dog opmærksom på, at håndværkerfradraget nedjusteres igen til 2022.

 

 

For udnyttelse af håndværkerfradraget skal du b.la. være opmærksom på:

 • Du skal have et cpr.nr.
 • Være almindelig skattepligtig borger i Danmark.
 • Være fyldt 18 år, inden udgangen af indkomståret, hvor du søger om fradrag.
 • Du skal have en faktura for udført arbejde.
 • Betaling skal ske elektronisk (overførsel via bank, kreditkortbetaling eller indbetalingskort).
 • Indtaste din udgift i et særligt indberetningsmodul hos SKAT.
 • Du skal gemme dokumentation for det udførte arbejde og betalingen i minimum 3 år efter indkomstårets udløb. 
 • Bor du i en lejebolig, kan du også få del i håndværkerfradraget – du skal bare selv betale for arbejdet, bo i det lejede under arbejdets udførelse og have ret til vedligeholdelse af det lejede.

Du kan evt. læse mere på SKATs egen hjemmeside.  

OBS!

 • Du kan ikke få håndværkerfradrag til nybyggeri.
 • Du kan ikke få håndværkerfradrag, hvis du som håndværker selv bebor den bolig, hvor arbejdet har fundet sted.    
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du fra andre offentlige steder også modtager tilskud.
 • Du kan ikke dele dit håndværkerfradrag mellem f.eks. sommerhus og helårsbolig.

Brug f.eks. håndværkerfradraget, hvis du skal have installeret en luft-til-luft varmepumpe. Læs mere her om disse varmepumper.

Helårsboligejere (herunder private husejere, sommerhusejere med helårsstatus, ejerforeninger, andelsboligforeninger mm.) kan få op til ca. kr. 28.000 i tilskud, hvis de vælger at få installeret en energieffektiv varmepumpe. Tilskuddets størrelse afhænger selvfølgelig af, hvad du søger tilskud til.

Bemærk, at tilskuddet kun ydes, hvis der konverteres til en luft-til-vand varmepumpe eller en jord-til-væskevarmepumpe – og således ikke til luft-til-luft varmepumpe – og hvis man er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed eller planlagt fjernvarme. Varmepumpen skal lave både rumvarme og varmt brugsvand. Endvidere skal varmepumpen du investerer i også have energimærkning “A+++” eller “A++”.

Tilskuddet kan ikke kombineres med andre tilskud, som f.eks. håndværkerfradraget. Som i øvrigt for 2021 er forhøjet, jfr. ovenfor.

Læs mere her om selve Bygningspuljen, og hvordan du søger.

Prøv evt. beregningsprogrammet her – og se, hvad du kan få i tilskud. Beregningsprogrammet er opdateret med de nye satser gældende pr. september 2021.

Har du allerede søgt? Energistyrelsen oplyser, at tilsagnsbesked burde nå frem inden nytår 2021/2022, og afslag vil blive givet frem til og med marts 2022. Du kan altid tjekke din status via ansøgningsportalen.

Opvarmet areal   (Helårsbolig)                                                                

Under 75 m2

75-100 m2

101-150 m2

151-200 m2

201-250 m2

251-300 m2

Over 300 m2

Tilskud – luft-til-væskevarmepumpe (A++mærket (pr. stk.))         

Kr. 12.750

Kr. 13.050

Kr. 14.100

Kr. 15.300

Kr. 16.650

Kr. 17.850

Kr. 18.600

Tilskud – luft-til-væskevarmepumpe (A+++mærket (pr. stk.))       

Kr. 17.000

Kr. 17.400

Kr. 18.800

Kr. 20.400

Kr. 22.200

Kr. 23.800

Kr. 24.800

Opvarmet areal   (Helårsbolig)                                                                                        

Under 75 m2

75-100 m2

101-150 m2

151-200 m2

201-250 m2

251-300 m2

Over 300 m2

Tilskud – luft-til-            væskevarme-pumpe (A++mærket (pr. stk.))      

Kr. 22.000

Kr. 22.000

Kr. 24.000

Kr. 26.000

Kr. 28.000

Kr. 30.000

Kr. 31.000

Tilskud – luft-til- væskevarme-pumpe (A+++mærket (pr. stk.))       

Kr. 26.000

Kr. 26.000

Kr. 28.000

Kr. 31.000

Kr. 33.000

Kr. 36.000

Kr. 37.000

Opvarmet areal   (Helårsbolig)                                                                

Under 75 m2

75-100 m2

101-150 m2

151-200 m2

201-250 m2

251-300 m2

Over 300 m2

Tilskud – jord-til-væskevarmepumpe (A++mærket (pr. stk.))         

Kr. 16.350

Kr. 16.650

Kr. 17.700

Kr. 19.050

Kr. 20.550

Kr. 21.900

Kr. 26.650

Tilskud – jord-til-væskevarmepumpe (A+++mærket (pr. stk.))       

Kr. 24.525

Kr. 24.975

Kr. 26.650

Kr. 28.575

Kr. 30.825

Kr. 32.850

Kr. 33.975

Opvarmet areal   (Helårsbolig)                                                                                        

Under 75 m2

75-100 m2

101-150 m2

151-200 m2

201-250 m2

251-300 m2

Over 300 m2

Tilskud – jord-til-            væskevarme-pumpe (A++mærket (pr. stk.))      

Kr. 28.000

Kr. 28.000

Kr. 30.000

Kr. 32.000

Kr. 35.000

Kr. 37.000

Kr. 38.000

Tilskud – jord-til- væskevarme-pumpe (A+++mærket (pr. stk.))       

Kr. 33.000

Kr. 33.000

Kr. 35.000

Kr. 38.000

Kr. 41.000

Kr. 44.000

Kr. 45.000

Bygningspuljen kan også søges i forhold til isolering af boligens klimaskærm, hvis man f.eks ønsker at skifte boligens facadevinduer, eller ønsker etablering af mekanisk ventilation med varmegenindvinding.

Denne slags udskiftninger kan Kølemanden desværre ikke hjælpe dig med.

Energistyrelsen udsteder ej heller tilskud til Gør-det-selv-projekter. 

 

Erhvervspuljen – tilskudsmuligheder for erhvervsvirksomheder

Erhvervspuljen er en ny tilskudsordning til energibesparelser og grøn omstilling af erhvervsvirksomheders energiforbrug.

Samlet set er der indtil 2030 afsat omkring 3,5 mia. til puljefrigivelse i etaper. Fra 2021 vil den årlige pulje opdeles og udbydes i flere årlige runder med faste ansøgningsperioder. I 2020-puljen er afsat 188 millioner kroner. 

Erhvervstilskuddet kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. 

Erhvervspuljen giver tilskud til f.eks. 

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe.
 • Etablering af varmegenvinding.
 • Energioptimering af procesanlæg.

Det er en konkurrencebaseret pulje, hvor Energistyrelsen kun giver tilskud til de projekter, de vurderer er bedst.

Tilskuddet kan dække op til 50% af omkostningerne for et projekt.

Virksomheden skal ansøge om tilskud inden projektet sættes i gang.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside

Skrotningsordningen – varmepumper på abonnement

Denne ordning har også eksisteret før den nye klimaaftale blev en realitet.

Ordningen giver virksomheder, som ønsker at tilbyde deres kunder en varmepumpe via et abonnement, mulighed for at søge om tilskud.

Det er desværre ikke en ordning, der tilbydes hos Kølemanden. 

Andre tilskudsmuligheder

Der kan i perioder være andre landsdækkende eller lokale tilskud.

Undersøg nærmere hos din kommune eller lokale energiselskab om mulighederne.

Ny klimaaftale på plads

Læs hele aftalen her

Den sorte energi bliver dyrere og den grønne energi bliver billigere allerede fra 1. januar 2021.

Helt specifikt bliver taksten for “rumvarmeafgiften”, afgiften vedrører de fossile brændsler, forhøjet fra 56,7 kr./GJ til 62,3 kr./GJ.

Til gengæld nedsættes elvarmeafgiften til henholdsvis 0,8 øre/kWh for husholdninger og 0,4 øre/kWh for erhverv, hvilket reelt set svarer til EU’s minimumssatser. 

Dialogen starter her

Benyt kontaktformularen, så kontakter Michael Møller dig for gratis uforpligtigende rådgivning.

Du er også meget velkommen til at kontakte Michael Møller:


  Kølemanden.dk ApS behandler dine personoplysninger for at kunne kontakte dig. 

  Læs mere om Kølemanden.dk ApS’ persondatapolitik her. (GDPR