WC-vogne/ Toiletvogne
med tank

Kølemandens WC-vogne/ Toiletvogne med tank (to toiletter) giver mulighed for, at det er slut med toiletkøer til livets mange fester, firmaarrangementer eller andet. Nedenfor kan du læse mere om priserne (fra kr. 1.900,- ex. moms) og betingelserne for leje hos Kølemanden. 

Kølemandens WC-vogne/ Toiletvogne med tank behøver ikke slutning til vand eller el – bare stil op og skyl så at sige. Som “tommelfinger regel” – ved normal brug – kan Kølemandens WC-vogne/ Toiletvogne med tank klare ca. 150 siddende toiletbesøg pr. wc – inden tømning af spildevandstank. Ønsker du lys i toiletrummene, skal der på opstillingsstedet være mulighed for almindelig el-tilslutning.

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at der som følge af “håndvaskeadfærdsændringer” efter corona må forventes mindre vandkapacitet, fordi håndvask tager længere tid, og forudsætter mere vandforbrug. Derfor anbefaler Kølemanden, at du tillige lejer en mobil håndvask.

Kølemandens WC-vogne/Toiletvogne med tank kan også benyttes om vinteren – kræver el-tilslutning.

Skal vognen med over den danske grænse – tag gerne kontakt til os for mulighederne og betingelserne herfor.

Ved du allerede nu, hvad du ønsker at leje – book nu på udlejning@kolemanden.dk, på tlf. 40 17 58 52 eller benyt kontaktformularen her

Udlejningspris
kr. 2.375,-

(kr. 1.900,- ex. moms)

Obligatorisk levnedsmiddel godkendt desinficeringsgebyr (kr. 40,- ex. moms) oveni lejen.
Indeholdt i prisen:
 • WC-vognen/ toiletvognen i 1-3 dage (eks. fredag – søndag).
 • Fuld vandtank & tom spildevandstank.
 • Et stk. nøgle til aflåsning af døre og teknikrum.
 • Trapper for adgang.
 • En forlængerledning til lys og varme.
 • Toiletbørste.
 • Skraldespand.
 • Et håndsving til støtteben.
 • Nøgle til vandpåfyldningshullet.
 • 1 stk. slamtømning (efter endt leje – IKKE under lejeforholdet).
Lejer skal selv sørge for:
 • Afhente og returnere WC-vognen/ toiletvognen.
 • Sæbe, toiletpapir, håndklæder etc. (Mulighed for tilleje af toiletstartpakke)
 • Alm. rengøring (rengøring af begge wc’er, gulvvask, vægaftørring og skraldespandsvask).
 • Slanger retur i pænt oprullet stand.
 • Kiler til opklodsning (kan lånes af Kølemanden).
 • Trailerlås (kan lånes af Kølemanden).

Der vil blive lagt et depositum oveni lejeprisen på kr. 800,- ex. moms. 

Dette depositum returneres naturligvis efter endt leje, såfremt det lejede er returneret i aftalt stand.

eksempel paa en toiletstartpakke, naar du lejer hos Koelemanden.
Toiletstartpakke indeholder: 1 stk. håndklæde, 1. håndsprit, en pk. toiletpapir med 8 ruller og 1. håndsæbe. (Sammensætningen af toiletstartpakken kan afvige fra billedet)

TILKØB:

Rengøring – Kr. 800,- ex- moms oveni prisen, og du foretager dig intet.

Kantstenslevering – Kr. 700,- ex. moms, hvis du bor indenfor 20 km. af Kølemanden, herefter beregnes oveni kr. 30,- ex. moms pr. km.

Opstilling & tilslutning (vand, kloak, el) – Forbrugt tid på adressen. Timepris kr. 608,00 ex. moms.

Kantstensafhentning – Kr. 700,- ex. moms, hvis du bor indenfor 20 km. af Kølemanden, herefter beregnes oveni kr. 30,- ex. moms pr. km.

Nedtagning & frakobling (vand, kloak, el) – Forbrugt tid på adressen. Timepris kr. 608,00 ex. moms.

Afleveres WC-vognen/toiletvognen eller løse dele hertil senere end det aftalte – uden forudgående aftale – faktureres gældende dagsleje pr. påbegyndt dag det lejede eller evt. løse dele til det lejede ikke er returneret. Lejer mister retten til depositum, såfremt Kølemanden må rykke for returnering mere end én gang.

Afleveres det lejede retur før aftalt tid, berettiger det IKKE til lejekreditering.

Øvrige priser:

Desinficeringsgebyr – kr. 40,- ex. moms. KAN IKKE FRAVÆLGES.

Øvrige lejepriser:

“Festpakken” – 1-3 dage (ex. fredag – søndag)  – Kr. 1.900,- ex. moms = minimumslejeperiode.

Ekstra døgn i forbindelse med eksisterende lejeperiode – kr. 475,- ex. moms.

En uge (mandag – søndag) – Kr. 2.400,- ex. moms.

Langtidsleje – Kontakt Udlejningen på tlf. 40 17 58 52 eller benyt kontaktformularen.

Tilkaldes Kølemanden fysisk, under lejeperioden, som følge af lejers forkerte brug eller fejlmontering af af- og tilløbsslanger, strømkabler etc. til det lejede, vil Kølemandens anvendt tid herfor blev udfaktureret efter gældende timelønstakst, dog min. kr. 500,00 ex. moms. Denne ekstraudgift er lejer pligtigt at betale udover det allerede aftalte lejebeløb. 

Konstateres der genstande (etc. snustamponer, hygiejnebind, vådservietter) i wc-vognens tank  eller i håndvaskene under tømning, som ikke burde være endt der i første omgang, vil der blive opkrævet et rensningsgebyr på kr. 1.000 ex. moms.

Alle priser er inklusive forsikring, eksklusive moms, levering, afhentning og rengøring, hvor ikke andet står anført.

Modellen kan afvige fra billedet.

Koelemandens wc-vogne/ toiletvogne med tank.
Wc-vogn/ Toiletvogn front.

TEKNISK INFO FOR WC-VOGNE/ TOILETVOGNE MED TANK:

Stregtegning-wc- vogn-med-tank-toiletvoogn-med-tank-udlejning-leje-koelemanden
 • Udv. mål: B: 2,25 m. / H: 2,70 m. / L: 3,60 m. (Totalmål)
 • El-tilslutning: 230 V.
 • Vandtankkapacitet: 2 x 65 L.
 • Kloaktankkapacitet: 2 x 150 L. 
 • Max. effektforbrug v tilslutning til el: 600 W.
 • Synsfri sammenkobling: 750 kg. 
 • Kugletræk: 50 mm.
 • 7 polet campingstik.

ADVARSEL / VIGTIGT:

 • Der må ikke være personer i vognen under kørsel.
 • Der må ikke være løse dele i vognen under kørsel. Sørg for at løst inventar er fastgjort. Luk og lås skabe, vinduer og døre.
 • Sørg for at tunge ting er placeret i midten over akslen under kørsel.
 • Vær opmærksom på at elkablet, som forbinder vognen til bilen, ikke rører jorden under kørsel.
 • Kør med omtanke, da du har fuld vandtank den ene vej og fuld spildevandstank den anden vej. Tjek derfor gulvene for vandspild, når toiletvognen er stillet klar til fest.
 • Skru støttebenene ned – min. 45 grader. Vognen skal stå vandret. Ved blødt terræn læg plader under støttebenene / Skråner terrænet skal der placeres kiler foran eller bagved hjulene.
 • Stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W.
 • Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.
 • Smid ikke bind eller lignende i toiletter, da det kan forårsage tilstopning – med andre ord – har du ikke spist det først, skal det ikke gennem toiletterne.
 • DRIK IKKE FRA VANDHANEN.
 • Håndbremsen må max. være trukket tre dage i træk.
 • Brug aldrig skuremidler eller stærke rensevæsker. Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning ved rengøring.
 • I perioder med frost skal WC-vognen/toiletvognen være tilsluttet 230V for frostsikring ved brug af radiator udover brugen af varmekabler.
 • Vandpåfyldningshullet skal holdes aflåst under brug.
 • Opstilles fri for træer og grene.

Vidste du, at Kølemanden blandt andet også udlejer æresporte, popcornmaskiner og slushicemaskiner etc. ud?

Eksempel-guldbryllup-leje-udlejning-koelemanden
Et eksempel på en æresport til et guldbrudepar.
Popcornmaskine fra Koelemanden med dejlige popcorn i.
Popcornmaskine fra Koelemanden med dejlige popcorn i.
slushicemaskiner-festudlejning-koelemanden-to-kamre-slushicemaskine
Kølemandens slushicemaskine med to kamre.

Svar på de mest stillede spørgsmål:

Nej, der må under ingen omstændigheder sættes bla. gaffatape eller alm. tape på WC-vognen/toiletvognen, hverken inde eller ude, da det kan ødelægge overfladerne.

Evt. oplysningsskilte etc. skal sættes op uden brug af tape etc. Alternativt kan der sættes en pind i jorden / a-skilt med info på udenfor vognen.

Nej, alle vores WC-vogne/ toiletvogne er røgfrie. Hvis der ryges  i vores vogne, vil der blive faktureret for ekstra omkostninger til afregning og evt. til omlakering af WC-vognen/ toiletvognen (ca. kr. 2.500,- ex. moms til ca. kr. 28.000 ex. moms).

 

Som hovedregel er svaret nej.

Wc-vognen/toiletvognen skal stå vandret, og altid med vægten på hjulene. Bruges den i ujævnt terræn skal den opklodset med fliser eller andet for at sikre en plan opstilling.

Hvis der er kommet grafitti på siderne, skal du hurtigst muligt sørge for at få det renset af. Mest fordi skaderne dermed minimeres, men også for ikke at give inspiration til andre om at “male videre”.

Som der også står i lejebetingelserne skal du selv afholde udgiften til parkeringsbøde/fartbøde – dette også inklusive eventuelle rykkergebyrer og retsafgifter ved forsinket eller ingen betaling. 

Skal en bøde eller afgift viderefaktureres pålægges kr. 250,- + moms i gebyr.

Kun hvis den valgte vogn er bredere end den bil du kører vognen efter, skal du montere campingsidespejle. Disse kan ikke udlånes af Kølemanden.

Toiletvognen er indrettet således, at der er en klap i kummen, så man ikke kigger direkte ned i tanken, når toiletlåget løftes. I det øjeblik der skylles ud, vil der dog være kig ned i tanken, da vandet presser klappen ned i skylningsmomentet.

Nej det må du ikke – dels grundet brandfare, og dels grundet tilsodning af vognene. 

Du må gerne benytte kunstige stearinlys – dog skal disse være placeret i stearinlysholdere eller lignede, da eksempelvis kunstige stearinlys med voks kan afsætte mærker.

Nej, alle vores vogne er dyrefrie. Hvis der holdes dyr i vores vogne, vil der blive faktureret for ekstra omkostninger til afrensning og evt. reparationer. 

Nej, vi tilbyder desværre ikke slamtømning under lejeforholdet. Har man behov herfor, er man nødsaget til selv at træffe aftale med en slamsuger, som man også selv skal betale for. Sker der skade på vognen under slamsugning fra tredjemand, hæfter lejer for disse skader. 

Har man mulighed for at kører wc-vognen henover en spildevandsbrønd, kan man selv tømme spildevandstanken på vognen direkte ned i “hullet”.

Da det udlejede har været låst til dig i den pågældende lejeperiode, og dermed ikke muligt at udleje til andre, kan vi desværre ikke tilbyde leje retur ved returnering før lejeperiodens udløb.

Dit indbetalte depositum returneres naturligvis som aftalt, hvis det lejede returneres i aftalt stand.

Vi udlejer kun til myndige personer.

Er du under 18 år skal dine forældre leje på dine vegne.

Vi forbeholder os ret til at kræve billede ID ved udlejning.

Ja det kan du godt, men minimumsprisen er stadig kr. 1.900 ex. moms.

Fejlfinding:

Når udstyr går i stykker – er det desværre altid, når det er i brug hos kunderne. Kølemanden gør alt for at undgå nedbrud – der testes ved hjemkomst og naturligvis løbende vedligeholdelse.
De fleste fejl er oftest brugerfejl, og kan løses over telefonen, så er du i tvivl om noget så tag kontakt på tlf. 40 17 58 52. Nedenunder har vi tillige opstillet en række fejlfindingsmuligheder, hvis du mod forventning oplever fejl i lejeperioden.

Ja, da der kan være 65 L vand i tanken og 150 L . vand i spildevandstanken, må man gerne genfylde vandtankene én gang. 

Genfyld max. én gang, ellers flyder spildevandstanken over. 

Sker dette vil der blive opkrævet et ekstraordinært rengøringsgebyr på kr. 500,00 + moms.

Lågen skal have et lille tryk indad, når nøglen drejes, dermed burde du kunne komme ind i teknikrummet. Du skal bruge nøglen fra toiletdørene.

Nej traileren er ikke i stykker. Du har formodentlig en nyere bil som reagere med den lånte trailers LED-lys.

Bilen reagerer således på fejlagtige funktionsforbindelser grundet den lavere spænding. 

Der skal, som oplyst, en adapter mellem traileren og din bil for at normalisere forbindelsen mellem bil og trailer. En LED adapter kan f.eks. købes i Biltema.

Det kan ikke forventes, at Kølemanden stiller denne adapter til rådighed.  

Der er måske nogle gæster der har kommet papir ind i aquahullet, som har sat sig fast indvendigt i fodpumpen. Hele håndvasken skal nu udtages af wc-vognen og gennemskylles. Dette skal foretages af Kølemanden efter endt leje.

Selve wc’et kan dog formodentligt fortsat benyttes. 

Konstateres der papir i håndvasketanken kan der ikke forventes reduktion i leje eller depositum retur.

Er din bil en el-bil? Prøv da at tænde for lyset for bilen. Hvis lyset automatisk slukkes i dagslys på din bil, er det ikke sikkert, at bilen har opdaget, at der er blevet tilkoblet en trailer, og dermed ikke tænder for lyset.

Ellers kan der være, at det er en sikring, der er sprunget på din bil.

Vores trailere bliver altid tjekket efter både før og efter en udlejning, så alt er i orden inden næste lejer.

Ingen leje uden ansvar. 

Læs vores lejebetingelser for køletrailere, toiletvogne etc.